กรณีศึกษา : Chiquita Company, Panama

กำจัดธาตุเหล็ก แมงกานีสและน้ำยางกล้วยสำหรับโรงงานบรรจุกล้วย Chiquita

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ชื่อบริษัท : Chiquita
สถานที่ : Panama
ปี : 2560
หัวข้อ : จัดทำระบบบำบัดน้ำสำหรับโรงงานบรรจุกล้วย
เป้าหมาย : กำจัดธาตุเหล็ก แมงกานีสและน้ำยางกล้วยในบ่อล้างน้ำกล้วยเพื่อนำน้ำวนกลับมาใช้ใหม่

ความจุ : 40 ลบ.ม./ชั่วโมง

แหล่งน้ำสำหรับบำบัด : บ่อน้ำลึกเดี่ยว

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ปัญหา :

  • น้ำในบ่อมีธาตุเหล็กและแมงกานีส
  • กล้วยที่เข้าถูกตัดมาจะมีน้ำยางข้น
  • การผสมข้างต้นทำให้สีน้ำกลายเป็นสีม่วงและทำให้กล้วยเปื้อน
  • ความขุ่นของน้ำสูงกว่าระดับสูงสุดที่อนุญาต
  • น้ำที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคและแบคทีเรียโคลิฟอร์ม
  • น้ำเสียไม่ได้รับการรีไซเคิลและสร้างปัญหาต่อระบบนิเวศที่ปลายน้ำ

การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค :

กระบวนการของการดำเนินงานมีดังนี้ :

  • การไหลเวียนของกระแสด้านข้าง : การกรองหน้าจอพร้อมการล้างกลับอัตโนมัติ
  • ออกซิเดชั่นของธาตุเหล็กแมงกานีสและน้ำยางในเครื่องปฏิกรณ์ลาเมลลา: การนำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปใช้กับการควบคุมรีดอกซ์
  • การให้สารตกตะกอนเพื่อที่จะรวมตัวกันของอนุภาคละเอียดที่ออกซิไดซ์เป็นฟลอคที่ใหญ่ขึ้น
  • การกรอง :  ใช้ AFM® ในการกรอง 

Delaxing Pools

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

Lamela-Oxidation-Reactor (L.O.R.)

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

Lamela-Oxidation-Reactor (L.O.R.) Process

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

Exterior view of the Catalytic Media Filters

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ผลลัพธ์ :

ตัวแปร

ค่าที่ต้องการ

ก่อนบำบัด

หลังบำบัด

ธาตุเหล็ก (mg/l)

< 1

1.5

0.3

แมงกานีส (mg/l)

< 0.2

0.4

0

สี (color units)

< 10

500

10

COD (mg/l)

120

25

ความขุ่น (NTU)

< 10

150

2

หน่วยตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์ CFU/100 ml

< 10

1,500

10

สภาพสระ

ค่าน้อยสุด

ม่วง – ดำ

Clear

ประหยัดน้ำ (%)

ค่าน้อยสุด

0

84%

ประหยัดไฟ (%)

ค่าน้อยสุด

0

40%

0

Your Cart