กรณีศึกษา : Stirling Landfill Site – Polmaise

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

การบำบัดน้ำทางชีวภาพจากน้ำที่เกิดจากการฝังกลบขยะจากเมือง Stirling สกอตแลนด์

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ชื่อบริษัท : Stirling Landfill Site – Polmaise
สถานที่ : สกอตแลนด์
ปี : 2544

หัวข้อ : การบำบัดน้ำชะขยะจากน้ำที่เกิดจากการฝังกลบขยะ ของเหลวที่ไหลชะล้างผ่านหรือออกมาจากขยะมูลฝอย ซึ่งอาจประกอบด้วย สารละลาย สารแขวนลอยผสมอยู่ น้ำเสียจากกองขยะ, น้ำชะละลายจากขยะ, น้ำชะซึมจากขยะ น้ำเสียที่มีความสกปรกสูง และมีสภาพความเป็นกรด ที่ไหลซึมผ่าน หรือออกมาจากกองฝังกลบ จะมีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรคและโลหะหนักต่างๆ หากน้ำจากขยะรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมบริเวณข้างเคียงได้ เช่น การรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน

เป้าหมาย : ลดปริมาณแอมโมเนีย, COD (Chemical Oxegen Demand) ค่าวัดความเน่าเสียของน้ำที่เสียจากสารเคมี, BOD (Bilogical Oxygen Demand) คือค่าวัดความเน่าเสียจากน้ำที่เราทิ้งลงไป หรือจากเศษใบไม้ใบหญ้าและ TSS (Total Suspended Solid) ของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในน้ำทั้งหมด

ความจุ : 500 ลบ.ม./วัน

แหล่งน้ำสำหรับบำบัด : น้ำชะล้างขยะจากการฝังกลบขยะ

ปัญหาที่พบ

  • น้ำขยะจากการฝังกลบขยะมีปริมาณสารอินทรีย์และแอมโมเนียสูง
  • น้ำทิ้งที่ปนเปื้อนตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ
  • สภาวะไร้ก๊าซอ็อกซิเจนสร้างความรำคาญทางกลิ่นให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง

การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค

กระบวนการของการดำเนินงานมีดังนี้

  • ให้สารอาหารและการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH)
  • ใช้ระบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor: SBR) เป็นระบบบำบัดทางชีวภาพ กำจัดสารอินทรีย์และแอมโมเนียได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ในแต่ละขั้นตอนมีสภาพออกซิเจนแตกต่างกัน)
  • กรองน้ำด้วยสารกรอง AFM® – สารกรองแก้วที่มีประสิทธิภาพในการกรองของแข็งและสารแขวนลอยในน้ำ สารอินทรีย์ที่ตกค้าง และแร่ธาตุ
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ผลลัพธ์

ตัวแปร
ค่าที่ต้องการ ก่อนบำบัด หลังบำบัด
ความขุ่น (NTU) 5 5 3
แอมโมเนีย (PPM) 5 1000 3
COD (PPM) 5000 5000 150
BOD (PPM) 2000 2000 7
TSS (PPM) 1000 1000 5
TOC (PPM) 1000 1000 10
กลิ่น ค่าต่ำสุด ค่าต่ำสุด

การประยุกต์ใช้ที่คล้ายๆกัน

อุปกรณ์เติมอากาศของ Dryden Aqua และระบบกรองน้ำทิ้ง AFM® ก็ถูกติดตั้งสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการฝังกลบขยะ บำบัดระบบน้ำทางชีวภาพ SBR เช่นกัน

Name
ความจุ ลบ.ม./วัน COD เข้า มก./ลิตร COD ออก มก./ลิตร
แอมโมเนีย เข้า มก./ลิตร
แอมโมเนีย ออก มก./ลิตร
Arden Quarry, UK 200 3000 250 700 < 5
Binn, UK 200 2000 200 800 < 5
Levenseat, Scotland 100 10000 500 2000 < 5
Batlleby, Scotland 30 18 120 1200 < 5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *