กรณีศึกษา : Samyang, South Korea

ลดความขุ่น สารแขวนลอย และการสารอินทรีย์ในน้ำ

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ชื่อบริษัท : Samyang
สถานที่ : เกาหลีใต้
ปี : 2555
หัวข้อ : กรองน้ำในแม่น้ำสำหรับถังเก็บน้ำหล่อเย็น
เป้าหมาย : ความขุ่น สารแขวนลอยและลดสารอินทรีย์
ความจุ : 180 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 3 ถัง
แหล่งน้ำสำหรับบำบัด : น้ำผิวดิน

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ปัญหา :

  • การขาดแคลนแหล่งน้ำที่ดี
  • น้ำในแม่น้ำมีสารคอลลอยด์อินทรีย์
  • ถังเก็บน้ำหล่อเย็นได้รับการบำบัดด้วยไบโอไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อลดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์พืชสาหร่ายหรือสัตว์บนพื้นผิวเปียก
  • ถังเก็บน้ำหล่อเย็นได้รับการบำบัดด้วยคลอรีนความเข้มข้นสูงเพื่อลดจำนวนแบคทีเรีย

การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค :

  • น้ำในแม่น้ำถูกกรองด้วย AFM® เบอร์ 1 และเบอร์ 0 จากนั้นจึงถ่ายโอนเป็นน้ำหล่อเย็นไปยังถังเก็บน้ำหล่อเย็นทั้ง 3 แห่ง
  • ดังนั้นระดับการจ่ายไบโอไซด์และคลอรีนจึงลดลงอย่างมีนัยสำคัญในถังเก็บน้ำหล่อเย็นทั้งหมด
  • ระดับคอลลอยด์และสารแขวนลอยลดลงมากกว่าซึ่งต่ำกว่าค่าที่อนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ผลลัพธ์ :

ตัวแปร

ค่าที่ต้องการ

ก่อนบำบัด

หลังบำบัด

ความขุ่น (NTU)

<5

<10

<0.5

แอมโมเนียไนโตรเจน (PPM)

<3

<1

การตรวจวัดปริมาณจุลินทรีย์ (CFU/ml)

<1,000

>10,000

<100

สารแขวนลอยในน้ำ (PPM)

<2

<15

<0.2

CODT (PPM)

<30

<1

0

Your Cart