กรณีศึกษา : Herreruela & Carcaboso – Cáceres

จัดทำระบบบำบัดน้ำดื่มไปยังเมือง Herreruela และ Carcaboso ในสเปน

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ชื่อบริษัท : Herreruela & Carcaboso
สถานที่ : ประเทศสเปน
ปี : 2544 – 2555
หัวข้อ : จัดทำระบบบำบัดน้ำดื่มไปยังเมือง Herreruela และ Carcaboso ในสเปน
เป้าหมาย : ลดระดับสารหนูและเหล็กในน้ำ
ความจุ : Herreruela 200 ลบ.ม./วัน
Carcaboso : 400 ลบ.ม./วัน
แหล่งน้ำสำหรับบำบัด : ท่อน้ำในอุโมงค์

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ปัญหา :

ในน้ำดื่มมีปริมาณของสารหนูและเหล็กสูงเกินมาตรฐานน้ำดื่ม

การแก้ปัญหาเชิงเทคนิค :

กระบวนการของการดำเนินงานมีดังนี้ :

  • เติมอากาศและออกซิเดชั่น (เวลาปิดกั้น 30-60 นาที) โดยใช้เครื่องกระจายอากาศเพื่อเป่า VOC ออกและเพิ่มโอกาสในการรีดอกซ์เป็น> 100 mv
  • แม็กโฟลว์ เข้าไปในถังเติมอากาศเพื่อเพิ่มระดับ pH เป็น 0 – 8.3
  • ตกตะกอนของAPF® ในถังเติมอากาศ
  • กรองน้ำด้วยสารกรองแก้ว AFM®
  • เติมคลอรีนในน้ำ
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ผลลัพธ์ของ Herreruela :

ตัวแปรที่ Herreruela 

ค่าที่ต้องการ

ก่อนบำบัด

หลังบำบัด

ความขุ่น (NTU)

< 1

5

< 0.5

สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)

< 10

45

< 10

เหล็ก (มิลลิกรัม/ลิตร)

< 0.2

4.48

0.14

ก่อนบำบัดน้ำ ผลค่าเหล็ก = 4,484 เหล็ก (มิลลิกรัม/ลิตร)

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

หลังบำบัดน้ำ ผลค่าเหล็ก = 139 (มิลลิกรัม/ลิตร)

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ผลลัพธ์ของ Carcaboso

ตัวแปรที่ Carcaboso

ค่าที่ต้องการ

ก่อนบำบัด

หลังบำบัด

ความขุ่น (NTU)

< 1

5

< 0.3

สารหนู (ไมโครกรัม/ลิตร)

< 10

11

< 3

เหล็ก (มิลลิกรัม/ลิตร)

< 0.2

2.3

< 0.12

ก่อนการบำบัด ค่าสารหนู = 11.0 (ไมโครกรัม/ลิตร)

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

หลังการบำบัด ค่าสารหนู = <3 (ไมโครกรัม/ลิตร)

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

สินค้าแนะนำ

0

Your Cart