กรณีศึกษา : Public pool Perstorp, Sweden

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ชื่อบริษัท : Municipality of Perstorp
สถานที่ : Sweden, Perstorp
ปี : 2557
หัวข้อ : สระว่ายน้ำสาธารณะ (3000 ลบ.ม.)
เป้าหมาย : การปรับปรุงน้ำและอากาศ, ลดต้นทุนการดำเนินงาน

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

โครงการ :

สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์ใน Perstorp มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 1 สระและสระว่ายน้ำในร่ม 1 สระ เป้าหมายคือเพื่อลดกลิ่นคลอรีนและปรับปรุงคุณภาพน้ำ ต้นทุนการดำเนินงานก็ต้องลดลงในเวลาเดียวกัน

ดำเนินการโดย : 

การรวม DAISY เต็มรูปแบบด้วย AFM 24 ตันและ 6 ZPMs APF และ ACO ถูกจ่ายโดยอัตโนมัติ

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ผลลัพธ์ :

• ลดการใช้คลอรีน 30%
• ความการใช้กรดน้อยลง 60%
• ประหยัดน้ำสำหรับการล้างแบบย้อนกลับได้ 3,000 ลบ.ม. ต่อปี (ประมาณ 15,000 ยูโร)
• คุณภาพอากาศดีขึ้นมาก :“กลิ่นคลอรีนหายไป ลูกค้าถามว่าเลิกใช้คลอรีนแล้วใช่ไหม” BR Lars Ottosen ผู้จัดการ
• ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คำนวณไม่ถึง 2 ปี

0

Your Cart