คุณสมบัติสารกรอง AFM® ng

Activated Filter Media ng

AFM® ng ผลิตด้วยขั้นตอนการกระตุ้นแบบพิเศษ

สารกรองแก้ว AFM® ng : พื้นผิวแบบไฮโรโฟบิคเฉพาะ สำหรับการดูดซับไมโครพลาสติคและสารอินทรีย์ที่ดีมากขึ้น

AFM® ng ผลิตด้วยขั้นตอนการกระตุ้นแบบพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสและมีคุณสมบัติเป็นไฮโรโฟบิค (ไม่มีประจุ) Dryden Aqua ได้พัฒนา AFM® ng เพื่อกำจัดไมโครพลาสติคและสารอินทรีย์ออกจากน้ำ เนื่องจากสารหรืออนุภาคที่ไม่มีประจุละลายในน้ำได้ยาก มักจะลอยในน้ำคล้ายกับน้ำมัน หรือสารเหล่านี้จะถูกดูดซับด้วยพื้นผิวที่ไม่มีประจุ นั่นคือพื้นผิวแบบไฮโดรโฟบิค

สารอินทรีย์ต่างๆ คือสารตั้งต้นที่สามารถกลายเป็นไตรฮาโลมีเทน (THMs) ซึ่งรวมไปถึงโครโรฟอม ขอบคุณคุณสมบัติพิเศษของ AFM® ng ที่มีพื้นผิวแบบไฮโดรโฟบิคและโครงสร้างแบบเมโสฟอรัส ทำให้ AFM® ng สามารถกรองสารอินทรีย์ได้ดีและละเอียดมากขึ้น ประมาณ 50% มากกว่า การกรองน้ำ ด้วยทราย

เมื่อสามารถกรองได้ดีมากขึ้น นั่นหมายถึงการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคย่อมใช้น้อยลง น้ำที่ได้จะสะอาดมากขึ้น ดีต่อสุขภาพมากขึ้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลง และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลน้ำ

คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ AFM® ng

AFM® ng

ผลทดสอบ AFM® ng จาก IFTS ในปี 2019 : ยืนยันประสิทธิภาพการกรองที่ 1 ไมครอนโดยไม่ใช้สารเร่งการตกตะกอน

  • AFM® ng ให้การกรองที่ดีที่สุด
  • AFM® ng กรอง 95% ของอนุภาคได้ถึง 1 ไมครอน
  • AFM® กรอง 95% ของอนุภาคได้ถึง 4 ไมครอน
  • ทราย กรอง 95% ของอนุภาคได้ถึง 20 ไมครอน
  • ทรายแก้ว กรอง 95% ของอนุภาคได้ถึง 4 ไมครอน

คุณสมบัติ ของ AFM® ng สารกรองแก้วแบบใหม่ : ขนาดใหม่

สารกรองการกรองน้ำ

AFM® 1 ng มีขนาดเล็กลง กว่า AFM® 1 อันเก่า จาก 0.4 mm. -1.0 mm. เป็น 4 mm. – 0.8 mm.
AFM® 2 ng มีขนาดเล็กลง กว่า AFM® 2 อันเก่า จาก 0 mm. -2.0 mm. เป็น 0.7 mm. – 2.0 mm.

ด้วย นวัตกรรมของ บริษัท Dryden Aqua ที่ค้นคว้า วิจัยและปรับขนาดให้สารกรองแก้ว AFM® ให้มีขนาดเล็กลง และมีประสิทธิภาพใน การกรองน้ำ เพิ่มขึ้น สามารถกรองได้ถึง 1 ไมครอน สารกรองแก้วแบบใหม่ AFM® 1 ng ประสิทธิภาพในการกรอง ใกล้เคียงกับ สารกรองแก้ว AFM® 0

เพราะฉะนั้น เราสามารถใช้ สารกรองแก้วแบบใหม่ AFM® 1 ng แทนสารกรองแก้ว AFM® 0 ได้
ขนาดที่เล็กลง ทำให้ประสิทธิภาพในการกรอง ของสารกรองแก้ว AFM® ng เพิ่มขึ้น

สัดส่วนในการใส่สาร AFM® ng สารกรองแก้วแบบใหม่ : 50/50

ถังขนาด < 800 มม.

สารกรองการกรองน้ำ

ถังกรองที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 800 มม. หรือ 80 ซม.
AFM® 1 ng : 50%
AFM® 2 ng : 50%

สัดส่วนใหม่ AFM® 2 ng เนื่องจากจะช่วยซัพพอร์ท/รองพื้น ยังทำหน้าที่กรองได้อีกด้วย

ถังขนาด > 800 มม.

สารกรองการกรองน้ำ

ถังกรองที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง มากกว่า 800 มม. หรือ 80 ซม.
AFM® 1 ng : 50%
AFM® 2 ng : 25%
AFM® 3 : 25%

ถังขนาด > 800 มม.

สารกรองการกรองน้ำ

ถังกรองที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง มากกว่า 800 มม. หรือ 80 ซม.
AFM® 1 ng : 50%
AFM® 2 ng : 25%
AFM® 2 ng : 25%

ทำไมต้องสัดส่วน 50% : 50% ?

1.) ประสิทธิภาพใน การกรองน้ำ ที่ดีมากขึ้น

การกรองน้ำ

สัดส่วนเดิม 70/30 AFM® ng สารกรองแก้วแบบใหม่ สามารถกรองได้ ตั้งแต่ 1 ไมครอน ที่ 94.6%

สารกรองการกรองน้ำ

สัดส่วน ใหม่ 50/50 AFM® ng สารกรองแก้วแบบใหม่ สามารถกรองได้ ตั้งแต่ 1 ไมครอน ที่ 93.8%

จากกราฟ จะเห็นได้ว่า เราใช้ สารกรองแก้ว AFM® #1 ng ลดลง ไป 20% แต่ให้ ประสิทธิภาพในการกรอง ได้เทียบเท่า
สัดส่วน 70/30 AFM® ng

การกรองน้ำ

พื้นผิวแบบไฮโดรโพบิคทำให้ AFM® ng ที่ดีกว่า AFM® แบบเดิม โดยเฉพาะช่วงที่ละเอียด กว่า 5 ไมครอน

สารกรองการกรองน้ำ

เมื่อเปรียบเทียม AFM® 2 ng กับทราย AFM® 2 ng จะมีประสิทธิภาพในการกรองได้ดีกว่าทราย ที่ 90% ที่ 5 ไมครอน ส่วนทรายจะกรอง ที่ 5 ไมครอน ได้เพียง 73%

การกรองน้ำ

สัดส่วนใหม่ AFM® 2 ng นอกจากจะช่วยซัพพอร์ท/รองพื้น และยังทำหน้าที่ การกรองน้ำ ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย

2.) ประสิทธิภาพ การล้างกลับ Backwash ที่ดีมากขึ้น

การกรองน้ำ

สัดส่วน 70/30 AFM® ng แต่ละชั้นของ สารกรอง จะมีการขยายตัวมาก มีโอกาสสูญเสียสารกรอง หรือทำให้สารกรองหลุดออกจากถังกรองได้ เมื่อความเร็วล้างกลับสารกรอง มากกว่า 40 m/h

สารกรองการกรองน้ำ

สัดส่วน 50/50 AFM® ng แต่ละชั้นของสารกรอง จะมีการขยายตัวที่ไม่มาก เพราะสารกรอง AFM® 1 ng น้อยลง

3.) ประสิทธิภาพ การสูญเสียความดันใน การกรองน้ำ ลดลง

การกรองน้ำ

การกราฟ วัดค่าการสุญเสียความดัน เปรียบเทียบกับ สัดส่วน 70/30 AFM® ng สีเขียว และ สัดส่วน 50/50 AFM® ng สีน้ำเงิน จะเห็นได้ ว่า สัดส่วน 50/50 AFM® ng มีการสูญเสียความดันในถังกรองน้อยกว่า ทำให้ประหยัดพลังงานมากกว่า สัดส่วนเดิม

การกรองน้ำ