คำนวณปริมาณการใช้สารกรอง

การคำนวณปริมาณสารกรองแก้ว ในการใช้งาน และ ขั้นตอนการเทสารกรองแก้ว

ขั้นตอนการเทสารกรองแก้ว ในถังกรอง ระบุขนาดของ ถังกรองน้ำ (รายละเอียดอยู่ข้างถังกรอง)
การคำนวณปริมาณสารกรองแก้ว ในการใช้งาน
วิธีการใช้สารกรองแก้ว AFM® การเทสารกรอง
หลังจากคำนวนสารกรองแก้วแล้ว ได้ปริมาณสารกรองมาแล้ว
1. เติมน้ำไปในถังกรองประมาณ 50%
2. เท สารกรองเบอร์ใหญ่ลงไปก่อน และ ตามด้วยเบอร์เล็ก
3. ทิ้งไว้ 24 ชม. แล้ว Bakwash จนน้ำใส
เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้กรองน้ำได้เลย

ขั้นตอนการเทสารกรองแก้ว ในถังกรอง ระบุขนาดของถังกรองน้ำ (รายละเอียดอยู่ของถังกรอง)

ต้องใช้ สารกรองแก้ว ในปริมาณเท่าไหร่ ?

เพียงแค่คุณกรอกข้อมูลขนาดของถังกรอง (เส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงข้างถัง) ระบบจะคำนวณปริมาณ สารกรอง AFM® โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการเทสารกรองแก้ว

สารกรองแก้ว AFM® ใช้งานได้นานกว่า (15 ปี) เมื่อเทียบกับทราย และ ปริมาณในการใช้งานน้อยกว่าทราย (AFM® ใช้เพียง 80% ของทราย)

ขั้นตอนการเทสารกรองแก้ว ในถังกรอง ขนาด 800 มิลลิเมตร

ถังขนาด < 800 mm

ถังขนาด > 800 mm

*หากต้องการใช้ AFM® เบอร์ 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

*ถ้าถังกรองมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตรขึ้นไป ต้องใช้สารกรอง AFM® เบอร์ 3

ติดต่อเรา :  084 -1323832, 095-6741769

*หากต้องการใช้ AFM เบอร์ 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่ 

*ถ้าถังกรองมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 เซนติเมตรขึ้นไป ต้องใช้สารกรอง AFM เบอร์ 3

ติดต่อเรา :  084 -1323832, 095-6741769

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ระบบกรองของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมหรือไม่

ตารางเปรียบเทียบ สารกรองแก้ว AFM® NG และ ทราย

สารกรองแก้ว AFM® มีประสิทธิภาพสูงกว่าทราย สามารถใช้สำหรับ

 • กรองน้ำดื่ม น้ำใช้
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ใช้ในระบบ สระว่ายน้ำ
 • การกำจัดโลหะหนัก
 • ระบบ UF / RO / SWRO
 • สารกรองแก้ว AFM® มีประสิทธิภาพใน การกรองน้ำ เพิ่มขึ้น สามารถกรองได้ถึง 1 ไมครอน
 • สารกรองแก้ว AFM® อายุการใช้งาน 15 ปี

 • สารกรองแก้ว AFM® ใช้เวลาในการ Backwash 2-5 นาที
 • สารกรองแก้ว AFM® คุณสมบัติ การกรอง ตะกอน โลหะหนัก ไมโครพลาสติก
 • สารกรองแก้ว AFM® ไม่ก่อนให้เกิด ไบโอฟิลม์
 • สารกรองแก้ว AFM® เมื่อใช้สารกรองแก้วในการกรอง จะลดการใช้ สารเคมีในระบบ ถึง 50%
 • ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดของสารกรองแก้ว AFM® จะเห็นได้ว่ามี คุณสมบัติ และ มีประสิทธิภาพ ที่ดีเยี่ยม
  และ สามารถนำไปใช้ แทน ทราย แมงกานิช แอนมราไซด์
0

Your Cart