บล็อก

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

สารกรองแก้ว AFM® ng VS ทรายกรอง สารกรองแบบใดที่ดีที่สุด?

ทรายกรอง คือ ทรายที่ทำหน้าที่ในแยกอนุภาคแขวนลอยขนาดเล็กออกจากน้ำ แต่เนื่องจากการเรียงขนาดของทรายจากเล็กไปใหญ่...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

ไบโอฟิล์ม (Biofilm) เจ้าปัญหา?

หากมีน้ำ มีปลาในสวน จะช่วยเพิ่มบรรยากาศความมีชีวิตชีวา และความสดชื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจสร้าง...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

4 ข้อควรรู้ ก่อนสร้างบ่อปลาคาร์ป

หากมีน้ำ มีปลาในสวน จะช่วยเพิ่มบรรยากาศความมีชีวิตชีวา และความสดชื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจสร้าง...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

สารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ ก่อให้เกิดโรคใด?

สารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว ปรอท...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

แหล่งน้ำจืดและสถานการณ์การขาดแคลนน้ำจืดของโลก

น้ำจืด เป็นของเหลวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือน้ำแช่แข็งที่มีความเข้มข้นต่ำของเกลือที่ละลายในน้ำและของแข็งที่ละลายทั้งหมดอื่นๆ...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

น้ำ คือ ชีวิต

น้ำเป็นทรัพยากร ที่มีอยู่มากที่สุดในโลกและเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่เป็นสัดส่วนมากที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ฉะนั้นการเลือก บริโภคน้ำดื่ม น้ำกิน...

อ่านเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาน้ำ

อยากได้ สระว่ายน้ำ ควรเลือกแบบไหนดี ?

สำหรับคนที่อยากจะ สร้างสระว่ายน้ำ หรือที่กำลังสนใจ สร้างสระว่ายน้ำควรดูเรื่องของ โครงสร้างสระว่ายน้ำ...

อ่านเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาน้ำ

สร้างสระว่ายน้ำ ในบ้านควรคำนึงถึงสิ่งใด

โครงสร้างสระว่ายน้ำ ปัจจุบันในหลายๆประเทศเริ่มมีอากาศแปรปรวนเพราะสภาวะโลกร้อน...

อ่านเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาน้ำ

การใช้น้ำประปา ในภาวะน้ำท่วม ​ควรทำอย่างไร

การใช้น้ำประปา ในภาวะน้ำท่วม ควรทำอย่างไรน้ำไม่ใส น้ำขุ่น มีสีเหลืองและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ยังคงเป็นปัญหาที่ถูกร้องเรียนกันในหลายพื้นที่...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

เด็กทารก ต้องการ น้ำที่สะอาด ปลอดภัยมากกว่า น้ำทั่วไป

เด็กทารก ต้องการ น้ำที่สะอาด ปลอดภัยมากกว่า น้ำทั่วไป...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

เปลี่ยน “น้ำขุ่น” ให้เป็นน้ำใสง่ายนิดเดียว

เปลี่ยนน้ำขุ่นให้เป็นน้ำใส ควรรู้ถึงปัญหาของการเกิดน้ำขุ่นและไม่สะอาด ส่วนใหญ่สาเหตุหลักของปัญหา “น้ำขุ่น และ...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

สารกรองแก้วสำหรับบำบัดน้ำ

สารกรองแก้ว AFM® เป็น สารกรองบำบัดน้ำ มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารแขวนลอยจากน้ำ...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองและ ล้างสารกรองน้ำ ให้เหมาะสม

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองและ ล้างสารกรองน้ำ ให้เหมาะ......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

การใช้เครื่องกรองน้ำ และสารกรองน้ำดื่มอย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย

การใช้เครื่องกรองน้ำ และสารกรองน้ำดื่ม ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าน้ำคือปัจจัยหลักและสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเรา...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

วิธีเปลี่ยนสารกรองต้องทำอย่างไร

วิธีเปลี่ยนสารกรอง ต้องทำอย่างไร วิธีเปลี่ยนสารกรอง น้ำ......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

กําจัดคลอรีนในน้ำ ใช้สารกรองน้ำแบบไหน

กําจัดคลอรีนในน้ำ ใช้สารกรองน้ำแบบไหน น้ำสะอาดปราศจากคล......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

วิธีการล้างคืนสภาพสารกรองน้ำและไส้กรองที่อุดตัน

วิธีการล้างคืนสภาพสารกรองน้ำและไส้กรองที่อุดตัน การใช้ง......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

สารกรองน้ำทั่วไปกรองน้ำประปาดื่มปลอดภัยพอหรือไม่

สารกรองน้ำทั่วไป กรองน้ำประปา ดื่มปลอดภัยพอหรือไม่ มั่น......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

Water Tips : วิธีเปลี่ยนสารกรองน้ำ ต้องทำอย่างไร?

Water Tips : วิธีเปลี่ยนสารกรองน้ำ ต้องทำอย่างไร?...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

การกรองน้ำด้วยสารกรองน้ำและระบบ RO มีคุณสมบัติอย่างไร

การกรองน้ำและสารกรองน้ำระบบ RO มีคุณสมบัติอย่างไร การกร......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

ประเภทของเครื่องกรองน้ำ มีกี่แบบ และวิธีการเลือกใช้ประเภทใดให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้าน

ประเภทเครื่องกรองน้ำ มี 2 ประเภทคือ เครื่องกรองน้ำใช้...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

เปรียบเทียบคุณสมบัติ ของ สารกรองน้ำที่ใช้ในท้องตลาด ที่ใช้กรองความขุ่น และ โลหะหนัก

เปรียบเทียบคุณสมบัติสารกรอง น้ำที่ใช้ในท้องตลาด ที่ใช้ก......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

สนิมเหล็ก ปัญหาสำคัญของการนำน้ำบาดาลมาใช้

สนิมเหล็ก ปัญหาสำคัญของการนำน้ำบาดาลมาใช้ ทำความรู้จักน......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

การป้องกันการติด เชื้อโรคในสระว่ายน้ำ

การป้องกันการติด เชื้อโรคในสระว่ายน้ำ มั่นใจกับความสะอา......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ ถังกรองระบบต่าง ๆ และวิธีการเลือกใช้ระบบ

ระบบกรองน้ำสระว่ายน้ำ ถังกรองระบบต่าง ๆ และวิธีการเลือก......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

5 เรื่องควรรู้ ก่อน เลือกซื้อสารกรองน้ำ และ เครื่องกรองน้ำ

5 เรื่องควรรู้ ก่อนไป เลือกซื้อสารกรองน้ำ และเครื่องกรอ......

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

สระว่ายน้ำมี “ปัสสาวะ” ปน!

Swimming pool or swimming pee...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลคุณภาพน้ำ

ข้อมูลมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

ระวัง! ก่อนทิ้งน้ำเสีย ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม แล้วหรือยัง?...

อ่านเพิ่มเติม