รับสมัครพนักงาน บริษัทสวิสไทยวอเตอร์ โซลูชั่นจำกัด

รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างไม้

ช่างไฟฟ้า

ช่างเชื่อม

ช่างสีและไฟเบอร์

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

SEO (Search engine optimization)

WordPress website

กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน

  **หมายเหตุ

  กรุณากรอกข้อมูลในเอกสารสมัครงานให้เรียบร้อยและทำการแนบไฟล์กลับมาเพื่อการพิจารณาที่เร็วขึ้น

  ตัวแทนจำหน่ายสารกรอง

  บริษัท สวิส ไทย วอเตอร์ โซลูชั่น จำกัด

  Swiss Thai Water Solution Co.,ltd.

  111 M.6, ตำบล ขุนคง อำเภอหางดง เชียงใหม่ 50230
  เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:00 –17:00 น.