สนิมเหล็ก ปัญหาสำคัญของการนำน้ำบาดาลมาใช้

ทำความรู้จักน้ำบาดาล

     ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานน้ำบาดาลมากนัก เนื่องจากตอนนี้เขตของการให้บริการน้ำประปา ได้ขยายออกเป็นวงกว้าง ทำให้คนส่วนใหญ่มีน้ำใช้อย่างสะดวกสบาย แต่กับสถานที่ ๆ อยู่นอกเขตให้บริการของการประปานั้น ก็จะต้องหาวิธีการในการจัดหาน้ำมาใช้ ซึ่งวิธีที่นิยมและยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันคือการใช้ น้ำบาดาล นั่นเอง

      โดยน้ำบาดาลนั้น เป็นน้ำที่อยู่ใต้ผิวดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยทำการเจาะลงไปซึ่งในบางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำบาดาลให้ใช้เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่อำนวย โดยปกติแล้วน้ำบาดาลเป็นน้ำที่สะอาด เนื่องจากอยู่ใต้ดินลึก ไม่ถูกสารเคมีหรือสิ่งสกปรกเจือปนแบบน้ำบนผิวดิน

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว น้ำบาดาลที่ใช้งานกัน มักจะมีคุณภาพที่ไม่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ หรือยังไม่เหมาะสม เนื่องจากมีปริมาณสารละลายเหล็ก สนิมเหล็กที่สูง ทำให้ไม่สามารถบริโภคได้ น้ำที่ได้มานั้นมีความกระด้าง (มีสารละลายเกลือของแคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในน้ำ เมื่อฟอกกับสบู่แล้วจะเกิดเป็นตะกอนที่เรียกว่า ไคลสบู่ ขึ้น ซึ่งบางครั้ง ฟองสบู่เกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลย) ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานน้ำบาดาลมักจะพบเจอกันเป็นประจำ

เพราะฉะนั้น การที่จะนำน้ำบาดาลมาใช้งานอุปโภคและบริโภคนั้น ควรที่จะมีขั้นตอนในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำออกเสียก่อน เพื่อให้น้ำนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน เช่น การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การกำจัดความกระด้าง การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ปัจจุบันนี้มีหลากหลายวิธีที่เราจะสามารถกำจัดสนิมเหล็กและสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำบาดาล ที่เราจะนำมาใช้งานอุปโภคบริโภคได้ เช่น

การนำน้ำมาตกตะกอนด้วยการเติมอากาศ

     เป็นวิธีการการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยใช้อากาศพ่นเข้าไปยังบ่อ แต่มักจะพบปัญหาที่ไม่สามารถตกตะกอนสารละลายเหล็กในน้ำออกได้หมด อีกทั้งบ่อตกตะกอนที่ใช้งานกันก็มักจะมีขนาดเล็กเกินไป จึงไม่สามารถแยกตะกอนออกจากชั้นของน้ำใสได้ ทำให้เมื่อนำน้ำนั้นไปผ่านกระบวนการกรอง จะทำให้ระบบกรองอุดตันอย่างรวดเร็ว และทำให้ส่งผลต่อระบบทั้งหมดได้

การกรองสารละลายเหล็กด้วยทรายกรอง

      เป็นการกรองแบบตรง ๆ โดยผ่านทรายกรองน้ำ แต่ปัญหาหลักที่มักพบเป็นประจำคือ น้ำที่ผ่านทรายกรองนี้ ยังมีสารละลายเหล็กเหลืออยู่ไม่สามารถกรองได้เต็มที่ จึงทำให้ระบบกรองนั้นอุดตันเร็ว ต้องเสียเวลาดูแลระบบกรอง และน้ำที่ได้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ในหลาย ๆ ด้าน

แต่ในตอนนี้การกำจัดสนิมเหล็ก หรือสารละลายเหล็กที่อยู่ในน้ำบาดาลนั้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาสารกรองแก้ว ขึ้นมาซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองโลหะหนัก เช่น แมงกานีส โครเมียม ฟอสเฟส สารหนู รวมถึงสนิมเหล็กนี้ด้วย ซึ่งสารกรองที่ว่านี้คือ สารกรอง AFM® (Activated Filter Media) ซึ่งเป็นสารกรองน้ำที่ทำจากแก้วสามารถกรองโลหะหนัก จับตัวสารละลายที่ลอยอยู่ในน้ำได้ง่ายดาย

Click >> ชุดโปรโมชัน ชุดกรองน้ำ AFM® สำหรับจัดการปัญหา สนิม น้ำบาดาล

ชุดกรองสนิม น้ำบาดาล

Click >> ชุดโปรโมชัน ชุดกรองน้ำ AFM® สำหรับจัดการปัญหา สนิม น้ำบาดาล

สินค้าแนะนำ

0

Your Cart