สนิมเหล็ก ปัญหาสำคัญของการนำน้ำบาดาลมาใช้

ทำความรู้จักน้ำบาดาล

ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานน้ำบาดาลมากนัก เนื่องจากตอนนี้เขตของการให้บริการน้ำประปา ได้ขยายออกเป็นวงกว้าง ทำให้คนส่วนใหญ่มีน้ำใช้อย่างสะดวกสบาย แต่กับสถานที่ ๆ อยู่นอกเขตให้บริการของการประปานั้น ก็จะต้องหาวิธีการในการจัดหาน้ำมาใช้ ซึ่งวิธีที่นิยมและยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันคือการใช้  น้ำบาดาล นั่นเอง การกำจัด สนิมเหล็ก หรือ สารละลายเหล็ก ที่อยู่ใน น้ำบาดาล ข้อเสียน้ำบาดาล เพราะถึงแม้ว่าน้ำบาดาลจะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลย
โดยน้ำบาดาลนั้น เป็นน้ำที่อยู่ใต้ผิวดินไม่น้อยกว่า 10 เมตร โดยทำการเจาะลงไปซึ่งในบางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำบาดาลให้ใช้เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่อำนวย โดยปกติแล้ว น้ำบาดาล เป็นน้ำที่สะอาด เนื่องจากอยู่ใต้ดินลึก ไม่ถูกสารเคมีหรือสิ่งสกปรกเจือปนแบบน้ำบนผิวดิน
สนิมเหล็ก, การกำจัด สนิมเหล็ก, น้ำบาดาล, สารละลายเหล็ก, ข้อเสียน้ำบาดาล

สนิมเหล็ก โดยส่วนใหญ่แล้วมักอยู่ในน้ำบาดาลที่ใช้งานกัน มักจะมีคุณภาพที่ไม่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ หรือยังไม่เหมาะสม เนื่องจากมีปริมาณสารละลายเหล็ก สนิมเหล็กที่สูง ทำให้ไม่สามารถบริโภคได้ น้ำที่ได้มานั้นมีความกระด้าง (มีสารละลายเกลือของแคลเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในน้ำ เมื่อฟอกกับสบู่แล้วจะเกิดเป็นตะกอนที่เรียกว่า ไคลสบู่ ขึ้น ซึ่งบางครั้ง ฟองสบู่เกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้นเลย) ไม่สามารถใช้เพื่อการซักล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้ใช้งานน้ำบาดาลมักจะพบเจอกันเป็นประจำ

เพราะฉะนั้น การที่จะนำน้ำบาดาลมาใช้งานอุปโภคและบริโภคนั้น ควรที่จะมีขั้นตอนในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำออกเสียก่อน เพื่อให้น้ำนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และไม่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้งาน เช่น การกำจัดเหล็กและแมงกานีส การกำจัดความกระด้าง การฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

สนิมเหล็ก, การกำจัด สนิมเหล็ก, น้ำบาดาล, สารละลายเหล็ก, ข้อเสียน้ำบาดาล

ปัจจุบันนี้มีหลากหลายวิธีที่เราจะสามารถกำจัดสนิมเหล็กและสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำบาดาล ที่เราจะนำมาใช้งานอุปโภคบริโภคได้ เช่น

การนำน้ำมาตกตะกอนด้วยการเติมอากาศ

     เป็นวิธีการการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยใช้อากาศพ่นเข้าไปยังบ่อ แต่มักจะพบปัญหาที่ไม่สามารถตกตะกอน สารละลายเหล็ก ในน้ำออกได้หมด อีกทั้งบ่อตกตะกอนที่ใช้งานกันก็มักจะมีขนาดเล็กเกินไป จึงไม่สามารถแยกตะกอนออกจากชั้นของน้ำใสได้ ทำให้เมื่อนำน้ำนั้นไปผ่านกระบวนการกรอง จะทำให้ระบบกรองอุดตันอย่างรวดเร็ว และทำให้ส่งผลต่อระบบทั้งหมดได้

การกรองสารละลายเหล็กด้วยทรายกรอง เพื่อกำจัด สนิมเหล็ก

      เป็นการกรองแบบตรง ๆ โดยผ่านทรายกรองน้ำ แต่ปัญหาหลักที่มักพบเป็นประจำคือ น้ำที่ผ่านทรายกรองนี้ ยังมี สารละลายเหล็ก เหลืออยู่ไม่สามารถกรองได้เต็มที่ จึงทำให้ระบบกรองนั้นอุดตันเร็ว ต้องเสียเวลาดูแลระบบกรอง และน้ำที่ได้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ในหลาย ๆ ด้าน

แต่ในตอนนี้ การกำจัด สนิมเหล็ก หรือ สารละลายเหล็ก ที่อยู่ในน้ำบาดาลนั้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาสารกรองแก้ว ขึ้นมาซึ่งมีคุณสมบัติในการกรองโลหะหนัก เช่น แมงกานีส โครเมียม ฟอสเฟส สารหนู รวมถึงสนิมเหล็กนี้ด้วย ซึ่งสารกรองที่ว่านี้คือ สารกรอง AFM® (Activated Filter Media) ซึ่งเป็น สารกรองน้ำที่ทำจากแก้วสามารถกรองโลหะหนัก จับตัวสารละลายที่ลอยอยู่ในน้ำได้ง่ายดาย

8 อย่างควรรู้เกี่ยวกับ น้ำบาดาล

สนิมเหล็ก, การกำจัด สนิมเหล็ก, น้ำบาดาล, สารละลายเหล็ก, ข้อเสียน้ำบาดาล

เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกับ “น้ำบาดาล” มาก่อน น้ำบาดาลมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะพื้นทีที่อยู่ห่างไกลทรัพยากรน้ำ หรือพื้นที่แห้งแล้ง การขุดเจาะน้ำบาดาลจากใต้ดินขึ้นมา ช่วยตอบสนองความต้องการใช้น้ำได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้เพื่ออุปโภคหรือบริโภคก็ตาม อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าน้ำบาดาลมีประโยชน์หลายด้าน แต่วันนี้ Glass Filter Media จะมาพูดถึง ข้อเสียน้ำบาดาล เพราะถึงแม้ว่าน้ำบาดาลจะมีประโยชน์หลายอย่าง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลย ไปดูกันว่าน้ำบาดาล มีข้อเสียอย่างไร

ปัญหาสนิมเหล็กมักพบบ่อยในน้ำบาดาล ส่งผลต่อคุณภาพน้ำที่ไม่มีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่นำไปใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค ดังนั้นก่อนนำน้ำบาดาลไปใช้ต้องมีการกำจัดสนิมเหล็กก่อน เช่น การกรองสารละลายเหล็กด้วยสารกรองแก้ว หรือ ทรายกรอง หรือการนำน้ำมาตกตะกอนด้วยการเติมอากาศ

หากในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับการขุดเจาะน้ำบาดาล มีการเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ ตลอดจนบ่อขยะ หรือมีการใช้ยาฆ่าศัตรูพืช อาจทำให้น้ำบาดาลมีการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลหรือปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษ เนื่องจากสิ่งปฏิกูล หรือสารเคมีจะมีการซึมผ่านลงไปในชั้นใต้ดิน โดยเฉพาะชั้นหินอุ้มน้ำไม่มีขอบเขต จึงทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลนั่นเอง อันตรายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของสารพิษปนเปื้อนเหล่านี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างมาก อัตราการเสียชีวิตที่บริโภคน้ำมีสารพิษเจือปน จากผลการสำรวจของการเป็นโรคมะเร็งจากการบริโภคน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษ ขึ้นอันดับต้นๆ ของการสำรวจเลยก็ว่าได้

หากน้ำบาดาลมีฟลูออไรต์เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบทั้งในภาครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตร โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายแก่วัตถุดิบ และทำให้กระบวนการผลิตสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ คุณภาพของสินค้าก็แย่ลง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร ฉะนั้นแล้วก่อนการนำน้ำบาดาลไปใช้ จึงจำเป็นจะต้องมีการบำบัดน้ำบาดาลด้วยการทำระบบกรองน้ำบาดาลเสียก่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

การผสมของหินปูนในน้ำบาดาล ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง หากนำไปใช้งานโดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการบำบัด อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้
บางครั้งน้ำบาดาลอาจมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นที่ได้พึงประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยอาจมีการปนเปื้อนของดิน หิน กรวดหรือโคลน อย่างไรก็ตามปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำโดยใช้เครื่องกรองน้ำบาดาลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในระดับสากล

เนื่องจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดการไหลของน้ำที่รวดเร็วมากกว่าเดิม ส่งผลให้น้ำตะกอนพัดไปอย่างรวดเร็ว จนอาจทำให้บริเวณชั้นหินเกิดการผุกร่อนหรือกัดกร่อนได้ ส่งผลให้เกิดการยุบตัวของดินตามทิศทางการไหลของน้ำ หรือที่เรียกว่าทางน้ำใต้ดินนั่นเอง

การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคหรือบริโภค แน่นอนว่าย่อมมีต้นทุนที่สูงในระยะแรก แต่สามารถคืนทุนได้ในระยะยาว เพราะช่วยประหยัดค่าน้ำในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังทำให้พื้นที่ห่างไกลจากทรัพยากรน้ำ หรือน้ำประปาเข้าไปไม่ถึงได้มีโอกาสใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภค ได้อีกด้วย

การขุดเจาะและสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาด ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อน เพราะหากน้ำบาดาลไม่สะอาด เมื่อใช้อุปโภคหรือบริโภคแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย แต่การขุดเจาะและติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลอาจมีต้นทุนสูง และถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนสูงในระยะแรก แต่ก็สามารถคืนทุนได้ในระยะยาวอย่างแน่นอน อีกทั้งยังทำให้ได้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายด้วย
ทั้งหมดนี้ ก็คือ ข้อเสียของน้ำบาดาล โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาน้ำบาดาล คือ การปนเปื้อนของสารเคมี สิ่งปฏิกูล ซากพืช ซากสัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นพิษ อย่างเช่น สนิมเหล็ก รวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ นานาปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล เพื่อให้ได้ใช้น้ำบาดาลที่มีความใสสะอาด ปลอดภัย ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายของผู้ใช้น้ำ แต่ก็ต้องติดตั้งระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานเท่านั้น
กระบวนการปนเปื้อนของสารพิษต่างๆลงไปในแหล่งน้ำบาดาล ถึงแม้จะผ่านชั้นหิน ชั้นทราย ชั้นดิน ต่างๆก็ตาม ชั้นดิน หิน ทราย เหล่านี้ก็ยังไม่สามารถกรองสารพิษร้ายแรงเหล่านี้ได้ทั้งหมด
ดังนั้น ทาง Glass Filter Media ขอท้าให้ท่านทดลอง สารกรองแก้ว AFM ซึ่งสามารถช่วยท่านลดปัญหาข้างต้นจากน้ำบ่อบาดาลได้ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดี ลองสารแก้วกรองแก้ว AFM หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรใช้อะไรบ้างในระบบการกรองน้ำบาดาล ท่านสามารถโทรปรึกษาเราได้ฟรี ยินดีให้บริการค่ะ

สินค้าขายดี

Sale

ชุดสารกรองน้ำ + ถังกรอง

ชุดถังกรองน้ำครบเซต ขนาด 8″x44″

3,790 ฿
Sale

ชุดสารกรองน้ำ + ถังกรอง

ชุดถังกรองน้ำครบเซต ขนาด 12″x52″

9,590 ฿

ชุดปั๊มและอะไหล่เสริม

LX ปั๊มอ่างน้ำวนเวิร์ดพูล JA75

4,943 ฿

ชุดปั๊มและอะไหล่เสริม

LX ปั๊มฉีดน้ำ BJZ037 (เป็นสแตนเลส)

10,272 ฿

ชุดปั๊มและอะไหล่เสริม

ตัวกรอง / เมมเบรน UF-4040

3,022 ฿