เปรียบเทียบคุณสมบัติ ของ สารกรองน้ำที่ใช้ในท้องตลาด ที่ใช้กรองความขุ่น และ โลหะหนัก

เปรียบเทียบคุณสมบัติสารกรอง

เปรียบเทียบคุณสมบัติสารกรอง น้ำที่ใช้ในท้องตลาด
ที่ใช้กรองความขุ่นและโลหะหนัก​

เปรียบเทียบคุณสมบัติสารกรอง แก้ว AFM® และอื่นๆ

เปรียบเทียบคุณสมบัติสารกรอง แก้ว AFM® และอื่นๆ


คุณสมบัติ
AFM® Anthracite
Manganese Zeolite
Manganese Green sand
ผลิตจาก – ผลิตจากแก้ว ที่ใช้แล้ว
– นำมา บด และกระตุ้นให้เกิดประจุไฟฟ้า
ทำจากแร่ Anthracite ผลิตจากหิน Zeolite แล้ว เคลือบด้วย Manganese Oxide ผลิตจากทรายธรรมชาติแล้ว เคลือบด้วย Manganese Oxide
ใช้บำบัด/กำจัด – สามารถกำจัดสนิมเหล็กได้ > 95%
– สามารถกำจัดสนิมแมงกานีสได้ > 80%
– สามารถกำจัดสารหนูได้ > 90%
– สามารถกรองแบคทีเรีย สารอินทรีย์ ฟอสเฟต โครเมี่ยม ได้ สามารถดูดจับไขมันได้มากถึง 100 mg/L
– สามารถลดค่า SDI ให้เหลือน้อยกว่า 3 ได้
– สามารถดูดจับสารเคมี เช่น ยากำจัดวัชพีช ได้
ดูดจับตะกอน สารแขวนลอย เช่นเดียวกับทราย กำจัดสนิมเหล็กสนิมแมงกานีส และไฮโดรเจนซัลไฟด์ กำจัดสนิมเหล็ก สนิมแมงกานีส และ ไฮโดรเจนซัลไฟด์
คุณสมบัติพิเศษ – AFM® เกรด 1 สามารถกรองละเอียด ได้สูงสุด 5 ไมครอน
– AFM เกรด 0 สามารถกรองละเอียด ได้สูงสุด 1 ไมครอน
– เป็นสารกรองน้ำที่มีประจุลบสูง และ ประจุบวก
– ประจุลบ (Cationic) ซึ่งช่วยในการเร่งการตกตะกอน (Coagulants) ของเหล็ก อลูมิเนียม
– ประจุบวก (Anionic) ซึ่งช่วยในการจับตัว (Flocculants) ของ เหล็ก และ อลูมิเนียม
– สามารถสร้างอนุมูลอิสระ (Free Radical) เพื่อทำให้เกิด High Redox Potential ได้
– น้ำหนักเบากว่าทราย
– กรองได้ละเอียดสูงสุดที่ 10 ไมครอน
– กรองได้ละเอียดสูงสุดที่ 10 ไมครอน
– เป็นสารกรองที่มีประจุบวก
– สามารถออกซิไดซ์เหล็ก และแมงกานีส ที่ละลายอยู่ในน้ำให้ เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำ และทำการกรองทิ้งออกจากระบบ
– กรองได้ละเอียดสูงสุดที่ 10 ไมครอน
– เป็นสารกรองที่มีประจุบวก
– สามารถออกซิไดซ์เหล็ก และแมงกานีส ที่ละลายอยู่ในน้ำให้ เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำ และทำการกรองทิ้งออกจากระบบ
การล้าง หรือ ฟื้นฟูสภาพ – ใช้น้ำธรรมดา Backwash / ฟื้นฟูสภาพ
– ใช้เวลา Backwash เพียง 3 – 5 นาที
ใช้น้ำธรรมดา Backwash – ใช้น้ำผสมด่างทับทิม ในการฟื้นฟูสภาพ (Regenerate)
– สามารถ Regenerate แบบ IR (Intermittent Regeneration) ได้ ใช้เวลาประมาณ 45-75 นาที
– ใช้น้ำผสมด่างทับทิม ในการฟื้นฟูสภาพ (Regenerate)
– ไม่แนะนำให้ Regenerate แบบ IR
หมายเหตุ ผิวเรียบ ไม่เหมาะสำหรับให้แบคทีเรียยึดเกาะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ในการใช้งานบางครั้ง อาจจะเกิดกลิ่นแปลกปลอม จากสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำ เช่น เชื้อแบคทีเรีย สารแทนนิน สารอินทรีย์ และคลอรีน อาจจะจำเป็นต้องติดตั้งชุดกรองคาร์บอน เพื่อดูดซับ กลิ่น และ ปรับรสชาติของน้ำ – หากต้องการกรองความขุ่น จะใช้งานร่วมกับ Anthracite เรียกว่า Multimedia Filter
– เนื่องจากผิวที่ขรุขระ จึงเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย
– หากต้องการกรองความขุ่น จะใช้งานร่วมกับ Anthracite เรียกว่า Multimedia Filter
– เนื่องจากผิวที่ขรุขระ จึงเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย
อายุการใช้งาน  15 ปี 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ
ราคา 1,490 / 25kg 1,000 – 1,500 / 25kg
ราคาแตกต่างตามคุณภาพ และยี่ห้อ
1,250 – 2,xxx / 25kg
ราคาแตกต่างตามคุณภาพ และยี่ห้อ
6xx – 1,2xx / 25kg
ราคาแตกต่างตามคุณภาพ และยี่ห้อ

คุณสมบัติ

AFM®

Anthracite

Manganese Zeolite

Manganese Green sand

ผลิตจาก

ผลิตจากแก้ว ที่ใช้แล้ว

นำมา บด และกระตุ้นให้เกิดประจุไฟฟ้า

ทำจากแร่ Anthracite

ผลิตจากหิน Zeolite แล้ว

เคลือบด้วย Manganese Oxide

ผลิตจากทรายธรรมชาติ  แล้วเคลือบด้วย Manganese Oxide

ใช้บำบัด/กำจัด

สามารถกำจัดสนิมเหล็กได้  >95%

สามารถกำจัดสนิมแมงกานีสได้  >80%

สามารถกำจัดสารหนูได้  >90%

สามารถกรองแบคทีเรีย สารอินทรีย์  ฟอสเฟต โครเมี่ยม  ได้ สามารถดูดจับไขมันได้มากถึง 100 mg/L

สามารถลดค่า SDI ให้เหลือน้อยกว่า 3 ได้

สามารถดูดจับสารเคมี เช่น ยากำจัดวัชพีช ได้

ดูดจับตะกอน สารแขวนลอย เช่นเดียวกับทราย

กำจัดสนิมเหล็ก

สนิมแมงกานีส และไฮโดรเจนซัลไฟด์

กำจัดสนิมเหล็ก

สนิมแมงกานีส และไฮโดรเจนซัลไฟด์

คุณสมบัติพิเศษ

AFM เกรด 1 สามารถกรองละเอียด ได้สูงสุด 5 ไมครอน

AFM เกรด 0 สามารถกรองละเอียด ได้สูงสุด 1 ไมครอน

เป็นสารกรองน้ำที่มีประจุลบสูง และ ประจุบวก

ประจุลบ (Cationic) ซึ่งช่วยในการเร่งการตกตะกอน (Coagulants) ของเหล็ก อลูมิเนียม 

ประจุบวก (Anionic) ซึ่งช่วยในการจับตัว (Flocculants) ของ เหล็ก และ อลูมิเนียม

สามารถสร้างอนุมูลอิสระ (Free Radical) เพื่อทำให้เกิด High Redox Potential ได้

น้ำหนักเบากว่าทราย

กรองได้ละเอียดสูงสุดที่ 10 ไมครอน

กรองได้ละเอียดสูงสุดที่ 10 ไมครอน

เป็นสารกรองที่มีประจุบวก

สามารถออกซิไดซ์เหล็ก และแมงกานีส ที่ละลายอยู่ในน้ำให้

เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลาย

น้ำ และทำการกรองทิ้งออกจาก

ระบบ

กรองได้ละเอียดสูงสุดที่ 10 ไมครอน

เป็นสารกรองที่มีประจุบวก

สามารถออกซิไดซ์เหล็ก และแมงกานีส ที่ละลายอยู่ในน้ำให้

เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลาย

น้ำ และทำการกรองทิ้งออกจาก

ระบบ

การล้าง หรือ ฟื้นฟูสภาพ

ใช้น้ำธรรมดา  Backwash / ฟื้นฟูสภาพ

ใช้เวลา Backwash เพียง 3 – 5 นาที

ใช้น้ำธรรมดา Backwash

ใช้น้ำผสมด่างทับทิม ในการฟื้นฟูสภาพ (Regenerate)

สามารถ Regenerate แบบ IR  (Intermittent Regeneration) ได้ ใช้เวลาประมาณ  45-75 นาที

ใช้น้ำผสมด่างทับทิม ในการฟื้นฟูสภาพ (Regenerate)

ไม่แนะนำให้ Regenerate แบบ IR

หมายเหตุ

ผิวเรียบ ไม่เหมาะสำหรับให้แบคทีเรียยึดเกาะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ในการใช้งานบางครั้ง อาจจะเกิดกลิ่นแปลกปลอม จากสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำ  เช่น เชื้อแบคทีเรีย สารแทนนิน สารอินทรีย์ และคลอรีน อาจจะจำเป็นต้องติดตั้งชุดกรองคาร์บอน เพื่อดูดซับ กลิ่น และ ปรับรสชาติของน้ำ

หากต้องการกรองความขุ่น จะใช้งานร่วมกับ Anthracite เรียกว่า Multimedia Filter

เนื่องจากผิวที่ขรุขระ จึงเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย

หากต้องการกรองความขุ่น จะใช้งานร่วมกับ Anthracite เรียกว่า Multimedia Filter

เนื่องจากผิวที่ขรุขระ จึงเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย

อายุการใช้งาน

อย่างน้อย 10 ปี

1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ

1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ

1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำ

ราคา

1,260 / 25kg

1,000 – 1,500 / 25kg

ราคาแตกต่างตามคุณภาพ และยี่ห้อ

1,250 – 2,xxx / 25kg

ราคาแตกต่างตามคุณภาพ และยี่ห้อ

6xx – 1,2xx / 25kg

ราคาแตกต่างตามคุณภาพ และยี่ห้อ


แปลหน้านี้เป็นภาษาอังกฤษ

สินค้าขายดี

Sale

ชุดสารกรองน้ำ + ถังกรอง

ชุดถังกรองน้ำครบเซต ขนาด 8″x44″

Original price was: 4,185 ฿.Current price is: 3,990 ฿.
Sale

ชุดสารกรองน้ำ + ถังกรอง

ชุดถังกรองน้ำครบเซต ขนาด 12″x52″

Original price was: 11,990 ฿.Current price is: 9,990 ฿.
สินค้าหมดแล้ว

ชุดปั๊มประเภทต่างๆ

LX ปั๊มอ่างน้ำวนเวิร์ดพูล JA75

4,943 ฿
Sale

ชุดปั๊มประเภทต่างๆ

LX ปั๊มฉีดน้ำ BJZ037 (เป็นสแตนเลส)

Original price was: 10,272 ฿.Current price is: 8,990 ฿.

สินค้าทั้งหมด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *