AFM® ng

Activated Filter Media ng

AFM® ng ผลิตด้วยขั้นตอนการกระตุ้นแบบพิเศษ

AFM® ng : พื้นผิวแบบไฮโรโฟบิคเฉพาะ สำหรับการดูดซับไมโครพลาสติคและสารอินทรีย์ที่ดีมากขึ้น

AFM® ng ผลิตด้วยขั้นตอนการกระตุ้นแบบพิเศษเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสและมีคุณสมบัติเป็นไฮโรโฟบิค (ไม่มีประจุ) Dryden Aqua ได้พัฒนา AFM® ng เพื่อกำจัดไมโครพลาสติคและสารอินทรีย์ออกจากน้ำ เนื่องจากสารหรืออนุภาคที่ไม่มีประจุละลายในน้ำได้ยาก มักจะลอยในน้ำคล้ายกับน้ำมัน หรือสารเหล่านี้จะถูกดูดซับด้วยพื้นผิวที่ไม่มีประจุ นั่นคือพื้นผิวแบบไฮโดรโฟบิค

สารอินทรีย์ต่างๆ คือสารตั้งต้นที่สามารถกลายเป็นไตรฮาโลมีเทน (THMs) ซึ่งรวมไปถึงโครโรฟอม ขอบคุณคุณสมบัติพิเศษของ AFM® ng ที่มีพื้นผิวแบบไฮโดรโฟบิคและโครงสร้างแบบเมโสฟอรัส ทำให้ AFM® ng สามารถกรองสารอินทรีย์ได้ดีและละเอียดมากขึ้น ประมาณ 50% มากกว่าการกรองด้วยทราย

เมื่อสามารถกรองได้ดีมากขึ้น นั่นหมายถึงการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคย่อมใช้น้อยลง น้ำที่ได้จะสะอาดมากขึ้น ดีต่อสุขภาพมากขึ้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลง และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลน้ำ

คุณสมับติที่ยอดเยี่ยมของ AFM® ng

AFM® ng
AFM® ng
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

พื้นผิวทำความสะอาดด้วยตัวเอง

ป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียอย่างสมบูรณ์

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

พื้นที่ผิวสัมผัสเพิ่มมากขึ้น

ทำให้กรองเชิงกายภาพได้อย่างยอดเยี่ยม

AFM® ng

พื้นผิวแบบไฮโรโฟบิค

ดูดซับไมโครพลาสติคและสารอินทรีย์ได้ดี

ผลทดสอบ AFM® ng จาก IFTS ในปี 2019 : ยืนยันประสิทธิภาพการกรองที่ 1 ไมครอนโดยไม่ใช้สารเร่งการตกตะกอน

  • AFM® ng ให้การกรองที่ดีที่สุด
  • AFM® ng กรอง 95% ของอนุภาคได้ถึง 1 ไมครอน
  • AFM® กรอง 95% ของอนุภาคได้ถึง 4 ไมครอน
  • ทราย กรอง 95% ของอนุภาคได้ถึง 20 ไมครอน
  • ทรายแก้ว กรอง 95% ของอนุภาคได้ถึง 4 ไมครอน
0

Your Cart