AFM® SHOP

สารกรองน้ำ AFM®

สารกรองน้ำ AFM® เป็นสารกรองประเภทแก้วที่มีคุณภาพสูง ผลิตขึ้นมาใช้แทนการใช้งานทรายโดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพการกรองที่ดีกว่าทรายถึง 40 เท่า และยังสามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี

สารช่วยบำบัดน้ำ

0

Your Cart