ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหรือรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีดังนี้

  1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  2. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าต้องเก็บตัวสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)
  3. จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วภายใน 7 วัน หากเกินวันดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน

  1. ในกรณีที่ บริษัทไม่สามารถหาสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไป
  2. ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากทางบริษัท หรือสินค้าชิ้นนั้นๆหมด
  3. กรณีการขอคืนเงิน ส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า เพื่อให้ทางบริษัท ดำเนินเรื่องการทำจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยมีระยะเวลาประมาณ 2 วันทำการ และทางบริษัท จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว

การยกเลิกสั่งสินค้า

  1. ในกรณีที่มีการชำระมัดจำค่าสินค้าเข้ามา หลังจาก7วัน เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่ามัดจำ

การจัดส่งสินค้า

  1. จัดเตรียมส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการ
  2. ทางบริษัทจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวนจากท่านแล้วเท่านั้น
  3. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง อาจคลาดเคลื่อนกันได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง และสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ