กรณีศึกษา : Herreruela & Carcaboso – Cáceres

Supply of drinking watertreatment system to the cities of Herreruela and Carcaboso in Spain

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

Company : Herreruela & Carcaboso
Location : Spain
Year : 2011-2012
Description : Supply of drinking water treatment system to the cities of Herreruela and Carcaboso in the province of Caceres, Spain
Goal : Reduce arsenic and iron levels
Capacity : Herreruela: 200 m3/day
Carcaboso : 400 m3/day
Water Source : Tube wells

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

The Problems :

  • The drinking water contained high levels of Arsenic and Iron above drinking water limits standards.

Technical Solution :

The following processes were carried out:

  • Aeration and Oxidation (detention time of 30-60 minutes) using air diffusers in order to blow off VOC’s and raise the redox potential to >100 mv.
  • MagpHlow dozing into the aeration tank in order to raise pH levels to 8.0-8.3.
  • Coagulant dozing of APF® into the aeration tank.
  • AFM® filtration.
  • Chlorine dozing.
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

Results : Herreruela

Herreruela Parameter

Required Value

Before treatment

After treatment

Turbidity (NTU)

< 1

5

< 0.5

Arsenic (ug/l)

< 10

45

< 10

Iron (mg/l)

< 0.2

4.48

0.14

Before Treatment: Iron = 4484 ug/l

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

After Treatment: Iron = 139 ug/l

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

Results : Carcaboso

Carcaboso Parameter

Required Value

Before treatment

After treatment

Turbidity (NTU)

< 1

5

< 0.3

Arsenic (ug/l)

< 10

11

< 3

Iron (mg/l)

< 0.2

2.3

< 0.12

Before Treatment: Arsenic = 11.0 ug/l

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

After Treatment: Arsenic = <3 ug/l

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
0

Your Cart