Category Archives: กรณีศึกษา AFM®

กรณีศึกษา : Stirling Landfill Site – Polmaise

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

การบำบัดน้ำชะขยะจากน้ำที่เกิดจากการฝังกลบขยะ ของเหลวที่ไหลชะล้างผ่านหรือออกมาจากขยะมูลฝอย

กรณีศึกษา : Herreruela & Carcaboso – Cáceres

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

จัดทำระบบบำบัดน้ำดื่มไปยังเมือง Herreruela และ Carcaboso ในสเปน
เป้าหมาย : ลดระดับสารหนูและเหล็กในน้ำ

กรณีศึกษา : Samyang, South Korea

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

กรองน้ำในแม่น้ำสำหรับถังเก็บน้ำหล่อเย็น
เป้าหมาย : ความขุ่น สารแขวนลอยและลดสารอินทรีย์

กรณีศึกษา : Chiquita Company, Panama

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

กำจัดธาตุเหล็ก แมงกานีสและน้ำยางกล้วยในบ่อล้างน้ำกล้วยเพื่อนำน้ำวนกลับมาใช้ใหม่

กรณีศึกษา : Ford Motors Company – Dagenham, Essex

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

การทดลองได้ดำเนินการในโรงงานนำร่องในพื้นที่โดยเปรียบเทียบAFM® กับทรายควอตซ์

กรณีศึกษา : Public pool Perstorp, Sweden

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์ใน Perstorp มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 1 สระและสระว่ายน้ำในร่ม 1 สระ