เพราะอะไร สารกรองน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม (AFM® ) จึงคุ้มค่าต่อการลงทุนใช้งาน

สารกรองน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม กรองได้ละเอียดกว่า

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า AFM® เป็นสารกรองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยข้อมูลยืนยันว่า AFM® 1 นั้น สามารถกรองอนุภาคขนาด 5 ไมครอนออกไปทั้งหมด 96.02% และเมื่อเทียบกับสารกรองทรายจะเห็นได้ว่า กรองได้เพียง 72.97% เท่านั้น

สารกรองน้ำ สำหรับงานอุตสาหกรรม
สารกรอง
AFM® 0 AFM® 1 ทรายกรอง 16×30 Garo Astral Bioma EGFM Vitrosphere
ประสิทธิภาพในการกรองที่ 1 ไมครอน (%) เฉลี่ย (%) 97.28
ประสิทธิภาพในการกรองที่ 5 ไมครอน (%) เฉลี่ย (%) 99.79 96.02 72.97 65.61 49.35 7.45 58.03 0.05

สารกรอง AFM® กับงานอุตสาหกรรม

สารกรองน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม

บัดบัดน้ำเสีย / น้ำทิ้ง

ขจัดปัญหาด้านน้ำเสีย น้ำทิ้งหลักของงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น โลหะหนัก, สารอินทรีย์, ค่า BOD/COD, ค่า TDS, สี-กลิ่น, น้ำมันและไขมัน, อื่น ๆ

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ปรับคุณภาพน้ำใช้

ในอุตสาหกรรมที่จะต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม / เคมีภัฑณ์ / ผลิตกระดาษ การปรับคุณภาพน้ำที่ใช้จึงเป็นปัจจัยสำคัญ

สารกรองน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม

มาตรฐาน ความคุ้มค่าสูง

ด้วยการรับรองคุณภาพ NSF 50 (สำหรับสระว่ายน้ำ), NSF 61 (สำหรับน้ำดื่ม), HACCP, UK DWI รวมถึงอายุการใช้งาน และ ประสิทธิภาพ AFM® จึงคุ้มค่าสูง

พื้นที่ผิวมากกว่าทรายกรอง 300 เท่า

สารกรองน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม

ด้วยขนาดและรูปร่างที่ถูกต้อง ทำให้ AFM® เหมาะสำหรับการใช้งานกรองน้ำ สารกรองน้ำทั่วไปจะมีพื้นที่ผิว (Filter Surface) ประมาณ 3,000 ตารางเมตร ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร แต่ AFM® มีพื้นที่ผิวมากกว่า 1,000,000 ตารางเมตร ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

สารกรองน้ำ สำหรับงานอุตสาหกรรม
สารกรองน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม

สารกรองน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม BACK WASH เร็ว ประหยัดน้ำและพลังงาน

AFM® ใช้เวลาในการ Backwash แค่ 4 – 5 นาที ก็สามารถขจัดสิ่งสกปรกทิ้งได้ ช่วยให้ประหยัดน้ำ เวลา ระบบกรองสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

การใช้งาน สารกรองน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม AFM®

การใช้งานสารกรองแก้ว AFM® ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับ Cooling tower sidestream filtration นั้น สามารถลดค่า TSS ได้มากถึง 95% ซึ่งนอกจากลดค่า TSS ได้แล้ว ยังสามารถลดค่า Organic pollutant & oil, VSS และอนุภาคขนาดมากกว่า 1 ไมครอน ได้ด้วยการกรองที่ความเร็ว 15-20 เมตรต่อชั่วโมงด้วยสารกรองแก้ว AFM®

ส่วนการใช้งานสารกรองแก้ว AFM® ในโรงงานอุตสาหกรรมสำหรับบำบัดน้ำเสียนั้น หากเป็นน้ำที่มี mineral oil ความเข้มข้นต่ำ (< 50 mg/l) สามารถจำจัด OIW ได้มากถึง 95% โดยทำการเติมอากาศให้กับน้ำที่ต้องการบำบัดและปล่อยทิ้งไว้ขั้นต่ำ 30 นาที จากนั้นเติมสารเร่งการตกตะกอนและจับตะกอน APF® เข้าไปก่อนนำน้ำเข้าสู่กระบวนการกรองที่มีสารกรองแก้ว AFM®

หากต้องการกำจัด chromium หรือ copper ก็สามารถทำได้มากถึง 95% TSS โดยปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 7.0-7.5 ด้วย MgO2 หรือ 8.5 (caustic)ใช้ calcium polysulphide ก่อน จากนั้นปล่อยให้ตกตะกอน 30 นาทีก่อนทำการกรองที่ความเร็วไม่เกิน 5-10 เมตรต่อชั่วโมง ด้วยสารกรองแก้ว AFM®

ใช้ปริมาณน้อยกว่าสารกรองทราย 15%

ล้างสารกรองน้ำ
คุณสมบัติของสารกรองน้ำ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ขอรับโบรชัวร์ พร้อมรับส่วนลด 25%