ต้องใช้สารกรองแก้วในปริมาณเท่าไหร่ ?

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

ระบุขนาดของถังกรองน้ำ (รายละเอียดอยู่ข้างถังกรอง)

เพียงแค่คุณกรอกข้อมูลขนาดของถังกรอง (เส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงข้างถัง) ระบบจะคำนวณปริมาณสารกรอง AFM® โดยอัตโนมัติ