Tag Archives: สารกรองแก้วสำหรับบำบัดน้ำ

สารกรองแก้วสำหรับบำบัดน้ำ

สารกรองบำบัดน้ำ, สารกรองบำบัดน้ำ, กำจัดสารแขวนลอยจากน้ำ, การล้างย้อนกลับ

สารกรองแก้ว AFM® เป็น สารกรองบำบัดน้ำ มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารแขวนลอยจากน้ำ ประกอบด้วยชั้นกรองหลายชั้นโดยแต่ละชั้นใช้ขนาดของเม็ดกรองที่แตกต่างกัน