AFM® ดีกว่าสารกรองประเภทอื่นอย่างไร?


สามารถ กรองแบคทีเรีย สาเหตุของโรคต่าง ๆ

กรองแบคทีเรีย Vibrio Cholera สาเหตุอหิวาตกโรค, กรองปรสิต Cryptosporidium สาเหตุโรคท้องร่วง, กรองโปรโตซัว Giardia สาเหตุโรคท้องเดินเฉียบพลันและเรื้อรังได้ รวมทั้งโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว, สารหนู, โครเมี่ยม​

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว, กรองแบคทีเรีย, ดีกว่าสารกรองประเภทอื่นอย่างไร

Vibrio Cholerae

เป็น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค อหิวาตกโรค หรือ โรคห่า

(อังกฤษ: Cholera)

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว, กรองแบคทีเรีย, ดีกว่าสารกรองประเภทอื่นอย่างไร

VCryptosporidium

เชื้อปรสิต หรือ โปรโตซัว ชนิด Coccidia ที่อาศัย อยู่ใน ลำไส้ ปกติ ก่อให้เกิด โรคท้องร่วง

AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

Giardiasis

คือ โปรโตซัวชนิดหนึ่ง เมื่อเข้าไปในร่างกายจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ลำไส้เล็ก กลายเป็นโรคท้องเดินเฉียบพลันและเรื้อรังได้

วัสดุกรองที่ทนต่อความต้านทานชีวภาพ ใช้งานแทนที่ทรายซีโอไลต์หรือแก้วบด มีขนาดให้ใช้งาน 4 ขนาด เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อใช้งานร่วมกัน มีพื้นที่ผิวสัมผัสสูงกว่าทรายมากถึง 300 เท่าเพื่อดูดซับอนุภาคที่ละเอียดกว่า และอีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสารกรองยาวนานถึง 15 ปี

ตารางเปรียบเทียบ สารกรอง AFM® ดีกว่าสารกรองประเภทอื่นอย่างไร

คุณสมบัติ
Sand filter Zelbrite Glass Media AFM®
รูปภาพ AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
ขนาดของเม็ดสารกรอง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน มีรูพรุน ผิวขรุขระ มี 1 ขนาดให้ใช้งาน มีรูพรุน ผิวขรุขระ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน ไม่มีรูพรุน ผิวเรียบ ลื่น มี 4 ขนาดให้เลือกใช้งาน ไม่มีรูพรุน ผิวเรียบ ลื่น
น้ำหนัก น้ำหนักมาก น้ำหนักเบา น้ำหนักเบา น้ำหนักเบา
ความละเอียดในการกรอง 30-40 ไมครอน 3 ไมครอน 15 ไมครอน 1 ไมครอน สำหรับ AFM® เกรด 0
และ สามารถกรองได้ถึง 0.1 ไมครอน เมื่อใช้งานร่วมกับ APF และ Static Mixer
ข้อดี หาซื้อได้ง่าย
 • สามารถดูดซับแอมโนเนียมไอออน (Ammonium ion) ที่อยู่ในน้ำได้
 • สามารถจับประจุบวกได้ (Cation Exchange)
 • Backwash ง่าย
 • ใช้เวลา Backwash น้อย
 • อายุการใช้งานนาน
 • ผลิตขึ้นมาให้มีโมเลกุลเป็นแบบ *** Molecular Sieve catalytic filter media หรือ ให้มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็ก
 • สามารถกรองแบคทีเรีย Vibrio Cholera, ปรสิต เช่น Cryptosporidium, Giardia รวมทั้งโลหะหนัก ได้แก่ ตะกั่ว, สารหนู, โครเมี่ยม
 • มีศักย์ซีต้าลบสูง (high negative zeta potential)
 • ใช้เวลา Backwash แค่ 3-5Min.
 • ไม่จำเป็นต้องทำการฟื้นฟูสภาพ (Regenerate)
 • สามารถกำจัดสารอินทรีย์ อนินทรีย์ และฟอสเฟต ได้มากกว่า 95%
 • AFM เป็นสารกรองที่มีประจุลบ (Cationic) ซึ่งช่วยในการเร่งการตกตะกอน (Coagulants) ของเหล็ก อลูมิเนียม และ ประจุบวก (Positive charge) ซึ่งช่วยในการจับตัว (Flocculants) ของ เหล็ก และ อลูมิเนียม
ข้อเสีย
 • ต้องทำการ Backwash บ่อย
 • การ Backwash แต่ละครั้งใช้เวลา 10-20 นาที
 • สูญเสียน้ำปริมาณมากไปกับการ Backwash
 • อายุการใช้งานสั้น
 • เมื่อดูดซับแอมโมเนียมไอออน ** จนอิ่นตัวแล้ว จะต้องทำการ ฟื้นฟูสภาพ (Regenerate) มิเช่นนั้น จะทำให้ประสิทธิภาพการกรองลดลง
 • ในการ Backwash อาจจะเกิดฝุ่นผง สีขาวขุ่น จากการเสียดสีของเม็ดสารกรอง จำเป็นต้องทำการล้างทิ้ง (Rinse) ให้สะอาด ก่อนเปิดใช้งาน
 • ต้องใช้น้ำเกลือ ในการฟื้นฟู (Regenerate) สภาพ ใช้เวลา 6 – 12 ชั่วโมงต่อครั้ง
อายุการใช้งาน 1-2 ปี ประมาณ 5 ปี  4-6 ปี 15 ปี
ราคา ราคาถูก ราคาปานกลาง ราคาปานกลาง ราคาแพงกว่าสารกรองตัวอื่นเล็กน้อย

Molecular Sieve

โครงสร้างเป็นรูพรุนเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ ทำหน้าที่ให้โมเลกุล ขนาดเล็กผ่านเข้าไปได้ ขณะที่โมเลกุลที่มีขนาดใหญ่จะผ่านไม่ได้

ข้อดี

 1. เป็นเทคโนโลยีที่ง่าย นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นๆ มาช่วยในการแยกน้ำ จึงไม่ต้องคำนึงถีงการกำจัดของเสีย
 2. มีความสามารถในการดูดซับสูงแม้ในอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูง
 3. สามารถดูดซับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของของเหลว
 4. ดูดซับได้แม้ความเข้มข้นของน้ำที่ต่ำมาก
 5. มีอายุการใช้งานนาน
AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว, กรองแบคทีเรีย, ดีกว่าสารกรองประเภทอื่นอย่างไร