สารกรองแก้ว AFM® Mini bag

คุณสมบัติพิเศษของ AFM® Mini bag

ประสิทธิภาพดีกว่าทราย 40 เท่า, การกรองละเอียดสูงสุดถึง 1 ไมครอน, เป็นสารกรองแก้วชนิดเดียวในโลกที่จดสิทธิบัตร

1.) เพิ่มประสิทธิภาพใน การกรองน้ำ ให้ดีขึ้น
2.) มีขนาดเล็ก กะทัดรัด นำไปใช้ได้ง่าย จัดส่งง่าย ขนส่งง่าย

AFM® Mini bag

AFM® mini bag

AFM® ng mini bag dimension ขนาดถุง

H = 49 cm
W = 35 cm
D = 6.5 cm

3.) มีสารกรองแก้ว AFM® รวมทั้ง สารกรองAFM®เบอร์#1ng และ AFM® เบอร์#2ng ในถุงเดียว

4.) ใช้งานง่ายขึ้น

  • การเอาสารกรองใส่ในถังกรองง่าย เพราะถุงมีขนาดเล็ก ยกง่าย
  • ในถุง มีสารกรอง พร้อมให้งาน มีทั้ง เบอร์#1ng และเบอร์# 2ng ตามที่ทาง ทางบริษัทได้คำนวณมาแล้ว

5.) ใช้สารกรองน้อยลง คือ ใส่สารกรองแก้ว ในปริมาณน้อยกว่าสารกรองอื่นๆ ทำให้ประหยัดมากขึ้น

6.) ปริมาณ การใช้สารกรองแก้ว AFM® 50/50 คือใช้ สารกรองแก้ว AFM® เบอร์#1 ng 50% และ สารกรองแก้วAFM®เบอร์# 2ng 50% ข้อดีของการใช้สัดส่วนสารกรอง 50/50 มี 3 ข้อดังนี้

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการกรองให้ดีขึ้น โดย ลดชั้นกรอง สารกรองเบอร์#1 ngจาก 70% เป็น 50% คุณภาพการกรองยิงมีประสิทธิภาพเที่ยบเท่าเดิม และ สารกรองเบอร์ #2 ng นอกจากทำหน้าที่รองสารกรองเบอร์ 1 แล้วยังทำหน้าที่ช่วยกรองได้อีกด้วย
  2. ลดการสูญเสีย สารกรอง เมื่อใช้สัดส่วน 50/50 สารกรองจะลดการฟุ้งกระจาย ทำให้ไม่เกิดการหลุดออกจากถังกรอง
  3. ลดการสูญเสียความดันในการกรอง เมื่อเทียบกับสัดส่วน 70/30 กับ 50/50 จะเห็นได้ ว่า สัดส่วน50/50 สูญเสียความดัน น้อยกว่า เมื่อสูญเสียความดันในถังน้อยลง จะประหยัดพลังงานได้มากขึ้น และลดการใช้งานของปั้ม และสามารถยืดอายุการใช้งานของปั้มให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น
สารกรองการกรองน้ำ

ด้วยคุณสมบัติ ที่เพิ่มมากขึ้น และ ประสิทธิภาพในการกรองน้ำ ที่ดียิ่งขึ้น สารกรองแก้ว AFM® ng ในถุงเล็ก Mini Bag

ทำให้การตัดสินใจ เลือก AFM® Mini Bag ไปใช้ ง่ายขึ้น และ หวังว่า AFM® Mini Bag จะเข้าไปอยู่ในตัวเลือก อันดับต้นๆของทุกๆท่าน

ในการเลือกสารกรองน้ำ นะคะ