พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

เปรียบเทียบ ระบบการกรองน้ำ
ระหว่างถังกรองAFM®

และ ระบบกรองแบบเดิม
สำหรับ บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เปรียบเทียบ ระบบการกรองน้ำ
ระหว่างถังกรองAFM® และ
ระบบกรองแบบเดิม
สำหรับ บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปัญหาของ บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น บ่อเลี้ยงปลา กุ้ง สัตว์น้ำ มักประสบปัญหาน้ำมีสีเขียว ขุ่น มีตะไคร่น้ำจำนวนมาก ต้องทำการล้างบ่ออยู่เป็นประจำ ซึ่งปัญหามาจากขี้ปลา เศษอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา รวมถึงเชื้อแบคทีเรีย และสารอินทรีย์ฟอสเฟตที่อยู่ในบ่อ ไม่สามารถกรอง และ กำจัดออกจากไปได้

ปัญหาเรื่องเชื้อพยาธิ ปรสิต ใน บ่อเลี้ยงปลา ทำให้ปลาเกิดโรคพยาธิ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ทำไมระบบถังกรองน้ำ (Media filtration)
จึงไม่ได้มีความนิยมใช้งานมากนักกับ บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.

สารกรองน้ำ ทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาด เมื่อใช้ไปได้สักพัก จะไม่สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี

2.

สารกรองน้ำ ทั่วไป ไม่สามารถกรองสารอินทรีย์ฟอสเฟตได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง แอมโมเนีย ไนเตรท

3.

สารกรองน้ำทั่วไป กรองได้ละเอียดสูงสุดแค่ 20 ไมครอน ในขณะที่เชื้อแบคทีเรียมีขนาดตั้งแต่ 0.2 – 5 ไมครอน (0.0002 – 0.005 มิลลิเมตร) ไม่สามารถกรองไข่พยาธิ โปรโตชัว ปราสิต ที่มีขนาด 3 – 5 ไมครอนได้

ทำไมระบบถังกรองน้ำ (Media filtration)
จึงไม่ได้มีความนิยมใช้งานมากนักกับ บ่อเลี้ยงปลาสวยงาม และ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.

สารกรองน้ำ ทั่วไปที่มีขายตามท้องตลาด เมื่อใช้ไปได้สักพัก จะไม่สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี

2.

สารกรองน้ำ ทั่วไป ไม่สามารถกรองสารอินทรีย์ฟอสเฟตได้ ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง แอมโมเนีย ไนเตรท

3.

สารกรองน้ำทั่วไป กรองได้ละเอียดสูงสุดแค่ 20 ไมครอน ในขณะที่เชื้อแบคทีเรียมีขนาดตั้งแต่ 0.2 – 5 ไมครอน (0.0002 – 0.005 มิลลิเมตร) ไม่สามารถกรองไข่พยาธิ โปรโตชัว ปราสิต ที่มีขนาด 3 – 5 ไมครอนได้

ตารางเปรียบเทียบ ระบบกรองน้ำแบบหลายบ่อและกรองด้วย AFM®

แก้ไขคุณสมบัติ ข้อดี / ข้อเสีย
AFM® media filtration ระบบกรองน้ำแบบหลายบ่อ
ขนาดของบ่อบำบัด ใช้พื้นที่ ตามขนาดของถังกรอง และ อัตราการกรอง หากเป็นบ่อขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร ใช้พื้นที่ติดตั้ง ประมาณ 0.5 – 1.0 ตารางเมตร (4 m3/Hr) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, แก้วกรองน้ำ, สารกรองแก้ว ใช้พื้นที่ อย่างน้อย 1/2 เท่าของ บ่อเลี้ยงปลา บ่อขนาด 5m x 1m ใช้พื้นที่ทำบ่อบำบัด ขนาด 2.5 ตารางเมตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, แก้วกรองน้ำ, สารกรองแก้ว
อัตราการกรอง
 • ขนาดถังกรอง 16″ ใช้อัตราการกรองสูงสุดที่ 3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 • ขนาดถังกรอง 18″ ใช้อัตราการกรองสูงสุดที่ 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 • ขนาดถังกรอง 20″ ใช้อัตราการกรองสูงสุดที่ 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 • ขนาดถังกรอง 24″ ใช้อัตราการกรองสูงสุดที่ 7.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนบ่อ
ระบบกรองประกอบไปด้วย ปั๊มดูดวนน้ำ ขนาด 1.5″ – 2″ จำนวนอย่างน้อย 1 ตัว ถังกรองไฟเบอร์กลาส พร้อม Multi-port valve สำหรับล้างสารกรอง จำนวนอย่างน้อย 1 ถัง
 1. บ่อตกตะกอน
 2. บ่อกรองหยาบ
 3. บ่อ Bio filter ช่วยการย่อยสลาย สารอินทรีย์
การดูแลรักษา ทำการล้างสารกรอง (Backwash) ทุกๆ 3 วัน ใช้เวลา 5-10 นาที เจ้าของสามารถดูแลรักษาเองได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง ต้องทำความสะอาดบ่อบำบัด อย่างน้อย 1-2 เดือนครั้ง ค่าใช้จ่าย ….. บาท/ครั้ง ต้องทำการเปลี่ยนน้ำทุกๆ เดือน เป็นอย่างน้อย
ประสิทธิภาพการบำบัด และกรองของเสียในน้ำ
 • สามารถกรองความขุ่น และ สารแขวนลอยในน้ำได้มากกว่า 90
 • สารกรอง AFM เกรด 1 สามารถกรองตะกอนได้ละเอียดถึง 5 ไมครอน (0.005 มิลลิเมตร)
 •  สารกรอง AFM เกรด 0 สามารถกรองตะกอนได้ละเอียดถึง 1 ไมครอน (0.0001 มิลลิเมตร)
 • สามารถกรองแบคทีเรีย Cyanobacteria, Diatoms, Legionella ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิด Biofilm
 • สามารถกรองปราสิต แพลงก์ตอน และ สารอินทรีย์ในน้ำได้ ลด
 • สามารถจับสารเคมี พวกยากำจัดวัชพืชได้
 • สามารถจับโลหะหนัก พวกตะกั่ว โครเมี่ยม แคดเมี่ยม สารหนู เหล็ก แมงกานีส และ ฟอสเฟสได้
 • เป็นสารกรองน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน WQA, NSF50 (Swimming Pools) และ NSF61 (Drinking Water), HACCP, UK DWI and others.
 • สามารถดูดจับไขมันได้มากถึง 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
 • สามารถลดค่า DOC หรือ สารอินทรีย์คาร์บอนที่ละลายในน้ำ โดย การกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ
 • ช่วยกำจัดไนเตรทในน้ำ
 • ผิวของสารกรองเรียบ ลื่น มีปะจุไฟฟ้าลบสูง ช่วยในดูดจับสารอินทรีย์ในน้ำ และ ป้องกันการจับตัว การเจริญเติบโต ของเชื้อแบคทีเรียภายในถังกรอง สามารถกำจัดสิ่งสกปรกทั้งหมดทิ้ง ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการ Backwash ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี น้ำยา ในการฟื้นฟูสภาพ ทำให้สารกรอง สะอาดอยู่ตลอดเวลา
 • กรองขี้ปลา กากอาหาร
 • ใช้ Bio filter หรือ ลูกบอลไบโอ เลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ
 • กรองตะกอนละเอียดสูงสุดที่ 20 ไมครอน (0.02 มิลลิเมตร)
อายุการใช้งาน 15 ปี ไม่ต้องเปลี่ยนสารกรอง

AFM® สามารถลดค่า DOC (Dissolved Organic Carbon)

หรือ สารอินทรีย์คาร์บอนที่ละลายในน้ำ โดย การกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ (A Negative Zeta potential of AFM adsorbs small particles and dissolved organic molecules from water) แต่ การใช้ทรายจะเป็นตัวสร้างสารอินทรีย์วัตถุ ทำให้ค่า DOC สูงขึ้นเมื่อใช้งานไป เมื่อ ค่า DOC ลดลง ค่า TOC (Total Organic Carbon - ค่าสารอินทรีย์คาร์บอนรวม ที่อยู่ในน้ำ) ก็จะลดลงตาม สารอินทรีย์คาร์บอนในน้ำ ก็คืออาหารของเชื้อแบคทีเรีย เมื่อเชื้อแบคทีเรียมีจำนวนมาก ความต้องการใช้ออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากแบคทีเรียนำไปใช้ เมื่อเกิดการขับถ่ายของแบคทีเรีย จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากในน้ำ และ ที่สำคัญสารอินทรีย์คาร์บอนยังเป็นอาหารของเชื้อ Vibrio Sp. ที่เป็นสาเหตุของโรคกุ้งทั้งหลายด้วย

แบคทีเรียที่เป็นสารอินทรีย์ในน้ำต้องการออกซิเจน (Aerobic bacteria) ในการย่อยสลายสารอนินทรีย์ ความต้องการออกซิเจนของแบคทีเรียนี้จะทำให้จะทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำลดลง ดังนั้นในน้ำที่สะอาดจะมีค่า DO สูง (Dissolved Oxygen) และน้ำเสียจะมีค่า DO ต่ำ

BOD (Biochemical Oxygen demand) คือ ปริมาณ ออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน้ำ
• น้ำที่มีค่า BOD มากกว่า 100 คือน้ำเสีย และถ้าน้ำมีค่า BOD < 100 mg/l เป็นน้ำดี
• น้ำที่มีค่า BOD สูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์อยู่มาก จุลินทรีย์จึงต้องใช้ O2 เพื่อสลายสารอินทรีย์ เหล่านั้น
• น้ำที่มีค่า BOD ต่ำ แสดงว่ามีสารอินทรีย์อยู่น้อย จุลินทรีย์จึงต้องใช้ O2 เพื่อสลายสารอินทรีย์ เหล่านั้น

AFM® และ ACO® สามารถช่วยกำจัดไนโตรเจน ออกจากบ่อปลาหรือบ่อ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้

โดย AFM® จะกรอง สารอินทรีย์ และกรองแบคทีเรียทิ้ง ส่วน ACO® คือ น้ำยาเร่งการอ๊อกซิไดซ์ โดยใช้พลังงานรังสียูวีจากแสงอาทิตย์ เพื่อกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระ (Hydroxyl Radical) เพิ่มค่า Redox ภายในน้ำ เช่นเดียวกับโอโซน แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่าโอโซน สามารถทำการออกซิไดซ์ สารปนเปื้อนในน้ำ เช่น ยูเรีย สารเคมีฆ่าแมลง เมื่อทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ (Organics) ในน้ำ จะเกิดการแตกตัวเป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), น้ำ (H2O) และ ก๊าซไนโตรเจน (N2)

Oxidation potential (eV), ศักยภาพการเกิดออกซิเดชั่น
• Fluorine (F) 2.87
• Hydroxyl Radical (OH) 2.86
• Oxygen atom (O) 2.42
• Ozone (O3) 2.07
• Hydrogen peroxide (H2O2) 1.78
• Chlorine (Cl) 1.36
• Oxygen molecule (O2) 1.23

ไนโตรเจน เป็นธาตุสำคัญสำหรับพืช ซึ่งจะอยู่ในรูปของ แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนไตรท ไนเตรท ยิ่งถ้าในน้ำมีปริมาณไนโตรเจนสูง จะทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พืช สามารถสังเคราะห์สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนได้ สัตว์เมื่อกินพืชก็จะขับถ่ายไนโตรเจนออกมาในรูปสารอินทรีย์ จุลินทรีย์ทำการเปลี่ยนให้เป็นไนโตรเจนในรูปสารอนินทรีย์ ได้แก่ แอมโมเนีย เราเรียกวัฎจักรนี้ว่า Ammonification แอมโมเนียอีกส่วนหนึ่งจะถูกออกซิไดซ์โดยแบคทีเรียพวก Nitrosomonas และ Nitrobacter ได้เป็น Nitrite และ Nitrate ตามลำดับ ภายใต้สภาพที่มีอากาศ
อนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดไบโอฟิลม์ ที่เกิดจากออกซิเดชั่นของสารอินทรีย์ที่ละลายในน้ำ โลหะหนัก และสารกึ่งโลหะ ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ต้องมีมากกว่า 2 mg/l สำหรับขบวนการรีแอคชั่น

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, AFM, สารกรอง AFM, สารกรองแก้ว AFM, แก้วกรองน้ำ, แก้วกรองน้ำ AFM, สารกรองแก้ว

Reference Aquarium:

Lisbon Aquarium AFM has been in the system for over 10 years
Mundomar, Benidorm, Spain Pinnipeds, Penguins and Dolphins
Cité de la Mer Cherbourg, France Aquarium Systems
Istanbul Aquarium, /Istanbul, Turkey 6,500m³ of aquariums Noumea Aquarium
Noumea, New Caledonia All incoming seawater filtration
Antwerp Zoo Aquarium, Antwerp Belgium Selected aquarium Systems
Burger’s Ocean, Arnhem, Holland Selected aquarium Systems
Bergen Aquarium, Bergen, Norway Selected aquarium Systems
The Deep, Hull, England 2,500m³ of aquariums
Tierpark, Hagenbeck, Germany All aquarium Systems
Colchester zoo, Colchester, England Sea Lion Systems
Marwell Zoo, Marwell, England Penguins Lithuanian
Sea Museum, Klaipeda, Lithuania Dolphins
Palma Aquarium, Mallorca, Spain Aquariums
Rixos Hotel Aquariums, Antalya, Turkey All aquarium Systems
Loebecke Museum and Aquazoo, Dusseldorf, Germany All aquarium Systems
Dubai Mall Aquarium, Dubai, UAE All aquarium systems (10 million litre largest exhibit)
Sea Life Centre, Dubai, UAE All aquarium Systems
Burj Al Arab hotel aquarium, Dubai, UAE All aquarium Systems
Kuwait Scientific Centre Aquarium Systems
Poema del Mar Aquarium, Gran Canaria All aquarium Systems
0

Your Cart