Category Archives: ข้อมูลคุณภาพน้ำ

สารกรองแก้ว AFM® ng VS ทรายกรอง สารกรองแบบใดที่ดีที่สุด?

ทรายกรอง

ทรายกรอง คือ ทรายที่ทำหน้าที่ในแยกอนุภาคแขวนลอยขนาดเล็กออกจากน้ำ แต่เนื่องจากการเรียงขนาดของทรายจากเล็กไปใหญ่

ไบโอฟิล์ม (Biofilm) เจ้าปัญหา?

ไบโอฟิล์ม

หากมีน้ำ มีปลาในสวน จะช่วยเพิ่มบรรยากาศความมีชีวิตชีวา และความสดชื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจสร้าง

4 ข้อควรรู้ ก่อนสร้างบ่อปลาคาร์ป

บ่อปลาคาร์ป, สร้างบ่อปลาคาร์ป, บ่อเลี้ยงปลา

หากมีน้ำ มีปลาในสวน จะช่วยเพิ่มบรรยากาศความมีชีวิตชีวา และความสดชื่นได้เป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจสร้าง

สารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ ก่อให้เกิดโรคใด?

สารพิษที่ปนเปื้อน, สารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ, สนิม, สารตะกั่ว, ตะกั่ว, ปรอท, สารปรอท, แคดเมียม

สารพิษที่ปนเปื้อนในน้ำ ได้แก่ สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม สังกะสีโครเมียม นิเกิล แมงกานิส สนิม

แหล่งน้ำจืดและสถานการณ์การขาดแคลนน้ำจืดของโลก

น้ำจืด, แหล่งน้ำจืด, แหล่งน้ำ, น้ำใต้ดิน, แม่น้ำ

น้ำจืด เป็นของเหลวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือน้ำแช่แข็งที่มีความเข้มข้นต่ำของเกลือที่ละลายในน้ำและของแข็งที่ละลายทั้งหมดอื่นๆ

น้ำ คือ ชีวิต

น้ำ, water, น้ำ คือ ชีวิต, น้ำคือชีวิต, บริโภคน้ำดื่ม, บริโภคน้ำ, น้ำบริสุทธิ์, น้ำสะอาด, น้ำกิน

น้ำเป็นทรัพยากร ที่มีอยู่มากที่สุดในโลกและเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่เป็นสัดส่วนมากที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ฉะนั้นการเลือก บริโภคน้ำดื่ม น้ำกิน และ น้ำใช้

เด็กทารก ต้องการ น้ำที่สะอาด ปลอดภัยมากกว่า น้ำทั่วไป

เด็กทารก ต้องการ น้ำที่สะอาด

เด็กทารก ต้องการ น้ำที่สะอาด ปลอดภัยมากกว่า น้ำทั่วไป การเริ่มต้นของการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั้นช่างยากลำบาก

เปลี่ยน “น้ำขุ่น” ให้เป็นน้ำใสง่ายนิดเดียว

เปลี่ยนน้ำขุ่นให้เป็นน้ำใส, สามารถกรองตะกอน, น้ำขุ่น

เปลี่ยนน้ำขุ่นให้เป็นน้ำใส ควรรู้ถึงปัญหาของการเกิดน้ำขุ่นและไม่สะอาด ส่วนใหญ่สาเหตุหลักของปัญหา “น้ำขุ่น และ ตะกอนในน้ำ”

สารกรองแก้วสำหรับบำบัดน้ำ

สารกรองบำบัดน้ำ, สารกรองบำบัดน้ำ, กำจัดสารแขวนลอยจากน้ำ, การล้างย้อนกลับ

สารกรองแก้ว AFM® เป็น สารกรองบำบัดน้ำ มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารแขวนลอยจากน้ำ ประกอบด้วยชั้นกรองหลายชั้นโดยแต่ละชั้นใช้ขนาดของเม็ดกรองที่แตกต่างกัน

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองและ ล้างสารกรองน้ำ ให้เหมาะสม

ล้างสารกรองน้ำ

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องกรองและ ล้างสารกรองน้ำ ให้เหมาะ…